Laivastokadetit sammuttamassa tulipaloja

Vietettyämme ensimmäisen kokonaisen viikon Merisotakoululla rannikko- ja saaristomerenkulun teorian parissa, oli toisella viikolla ohjelmassa kaksipäiväinen miehistön palokoulutus Upinniemen varuskunnassa. Palokoulutuksen toteutuksesta vastasi Meriturva. Saamamme koulutus on osa STCW-opintojamme. ”STCW Basic Safety Training on kansainvälinen ammattimerenkulkijan turvallisuuskoulutus”, Meriturvan internetsivuilla todetaan. Kadettikoululle tunnuksenomaista on teorian ja käytännön nivoutuminen yhteen. Päivämme palomiehinä koostuivat näistä molemmista. Kumpaisenakin aamuna kuuntelimme… Lue lisää Laivastokadetit sammuttamassa tulipaloja

Uratarinat: kapteeni Miro Palm

Olen kotoisin Hämeen sydämestä Hämeenlinnasta. Varusmiespalveluksen suoritin vuonna 2006 Panssariprikaatissa Parolannummella silloisessa Hämeen Ilmatorjuntapatteristossa (nykyinen Helsingin Ilmatorjuntarykmentti). Parolannummi oli tuolloin nuorelle miehelle ilmeinen valinta, sillä koti ja harrastukset olivat lähellä. Astuin palvelukseen tammikuussa 1/06 saapumiserässä, josta tieni vei aliupseerikouluun ja myöhemmin vielä Reserviupseerikouluun reserviupseerikurssille nro 228 ”Sinetti”. Reserviupseerikurssin aikana kävimme perinteiseen tapaan tutustumassa Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa… Lue lisää Uratarinat: kapteeni Miro Palm

Uratarinat: Opettaja ja tutkija, komentajakapteeni Samu Rautio

Komentajakapteeni Samu Rautio on ollut koko ikänsä teknisesti suuntautunut. Tekniset aineet kiinnostivat häntä kouluiästä alkaen ja lukion sekä varusmiespalveluksen jälkeen hän aloittikin opiskelun Kuopion yliopistossa, nykyisin Itä-Suomen yliopistossa, soveltavan fysiikan koulutusohjelmassa. Kokelasaika rannikkotykistössä ja erityisesti Haapasaaren merivalvonta-aseman erityispiirteet – toimien ajoin aseman vanhimpana sotilashenkilönä eristyksissä ulkosaaristossa – olivat jättänyt kiinnostuksen sotilasuraan. Niinpä hän jätti hakupaperit… Lue lisää Uratarinat: Opettaja ja tutkija, komentajakapteeni Samu Rautio

Uratarinat: FINCENTin kurssinjohtaja, kapteeni Jenni Saalimo

”Olin halunnut suorittaa varusmiespalveluksen siitä asti, kun siitä tuli naisille mahdollista”, Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kurssinjohtaja, kapteeni Jenni Saalimo aloittaa. ”Vasta siellä aloin ymmärtää, että tässä toimintaympäristössä voisi tehdä töitäkin. Hain Maanpuolustuskorkeakouluun varusmiespalveluksen aikana, ja aloitin 95. kadettikurssilla syksyllä 2008. Valmistuin kolme vuotta myöhemmin panssariopintosuunnalta ja aloitin työt Panssariprikaatin Panssaripioneerikomppaniassa. Sain jo varusmiespalveluksen aikana kipinän panssarivaunuihin… Lue lisää Uratarinat: FINCENTin kurssinjohtaja, kapteeni Jenni Saalimo

Uratarinat: ilmatorjuntaopettaja, kapteeni Vilho Rantanen

Kapteeni Vilho Rantanen opiskeli nuorena musiikkia, mutta ei hakenut varusmiessoittokuntaan, koska halusi selvitä armeijasta kuudella kuukaudella. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Sibelius-lukiosta hän aloitti varusmiespalveluksensa Karjalan prikaatissa Vekarajärvellä. Sitten jokin muuttui. ”Lähdin kuitenkin aika avoimin mielin suorittamaan varusmiespalvelusta. Minulla oli näin jälkeenpäin ajateltuna taustalla koko ajan tietynlainen kunnianhimo selviytyä niin hyvin kuin mahdollista. Sitä kautta ajatus johtajakoulutuksesta alkoi… Lue lisää Uratarinat: ilmatorjuntaopettaja, kapteeni Vilho Rantanen

Uratarinat: Kadettikoulun johtaja, eversti Teemu Nurmela

Kadettikoulun johtaja, eversti Teemu Nurmela, oli jo kouluikäisenä kiinnostunut sotilasurasta. Vaikka hänellä oli lukion jälkeen paikka teknilliseen korkeakouluun eli nykyiseen Aalto-yliopistoon, varusmiespalvelus ja reserviupseerikoulu sekä omien upseeriesimiesten antama esimerkki vahvistivat päätöksen hakea kadettikouluun.Nurmelan aloittaessa Santahaminassa vuonna 1992 kadettikoulu oli vielä itsenäinen joukko-osastonsa. Maanpuolustuskorkeakoulu perustettiin heti seuraavana vuonna. ”Kyllä se ero siihen vanhan ajan kadettikouluun on… Lue lisää Uratarinat: Kadettikoulun johtaja, eversti Teemu Nurmela

Uratarinat: Raja- ja merivartiokoulun johtaja, eversti Jaakko Hamunen

Olen eversti Jaakko Hamunen. Toimin nyt Raja- ja merivartiokoulun johtajana. Minulla on virkauraa Rajavartiolaitoksessa lähes 30 vuoden ajalta. Mikään muu organisaatio koko maailmassa ei olisi pystynyt tarjoamaan minulle sellaisia itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kuin Rajavartiolaitos on tarjonnut. Olen saanut tehdä samoja töitä kuin Puolustusvoimien upseerit, poliisit ja monet siviilit – ja tietenkin rajaupseerin töitä. Kokemusta on… Lue lisää Uratarinat: Raja- ja merivartiokoulun johtaja, eversti Jaakko Hamunen

Harjoitus Kainuun talven ihmemaassa

Vuosangan ampumaharjoituksen sisältö lienee käsitelty jo riittävän moneen kertaan. Harjoitukseen sisältyy paljon muutakin kuin vain ampumista ja hiihtoa, enkä puhu nyt taisteluharjoituksesta tai olosuhdekoulutuksesta. Harjoituksen ensisijainen tarkoitus toki on opettaa kadetteja toimimaan talviolosuhteissa, ja harjoittaa ryhmän sekä partion toimintaa ihan käytännön tasolla leipälajinsa parissa. Lisäksi mukana tulevat lisenssit ja oikeudet saavutetaan lähes huomaamatta kaiken muun… Lue lisää Harjoitus Kainuun talven ihmemaassa

Ranskalainen kadetti Vuosangassa

Arrivé le 8 janvier en Finlande et plus particulièrement à Helsinki, j’ai tout d’abord cru qu’il faisait froid, mais ça c’était avant de connaître Vuosanka. Après 3 jours de préparation, la découverte du bar des cadets et mon changement de nom pour un nom finlandais, j’étais prêt pour l’exercice. C’est là que j’ai vraiment découvert… Lue lisää Ranskalainen kadetti Vuosangassa

Vuosangan harjoitus on päättynyt

Lähes kolmiviikkoinen kadettien ampuma- ja taisteluharjoitus on päätöksessä. Paljon on tapahtunut, koettu ja opittu. Sääolosuhteet ovat vaihdelleet harjoituksen aikana merkittävästi, joka on osaltaan tukenut toimintakyvyn ylläpitämiselle asetettuja tavoitteita. Harjoituksen ammunnat toteutuivat turvallisesti ja kadeteille määritetyt osaamistavoitteet saavutettiin.Harjoituksen suunnittelusta ja johtamisesta vastannut Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos kiittää kaikkia harjoitukseen osallistuneita henkilöitä sekä eri tahoja onnistuneesta harjoituksesta.… Lue lisää Vuosangan harjoitus on päättynyt


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.